Επιστροφή

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα για επιστροφή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και σύμφωνα με το νόμο 2251/1994. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο info@lyrakisfamily.gr, το οποίο θα μας ενημερώσει. Το προϊόν ή τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση και τη συσκευασία τους. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος είναι συνολικό και αποκλειστικό για τον πελάτη.

Σειρά Επιστροφής

Η οικογένεια Λυράκη λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα συσκευάζονται σωστά και προσεκτικά για να σας φτάσει χωρίς ζημιά. Μερικά από τα προϊόντα μας είναι εύθραυστα ή / και ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό, η Οικογένεια Λυράκη, σε συνεννόηση με τους μεταφορείς, αποστέλλει τα προϊόντα αυτά με ειδική σήμανση και κατάλληλη συσκευασία που τα προστατεύει πλήρως από οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά ή/και αποθήκευση.
Ωστόσο, σε περίπτωση επιδείνωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά το χρόνο παραλαβής από τον μεταφορέα
Σε σπάνιες περιπτώσεις, το αντικείμενο που παραλείπετε μπορεί να καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Εάν, κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον μεταφορέα, διαπιστώσετε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευασία ή το προϊόν, τότε μην προχωρήσετε με αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης χρεώνεται μόνο για έξοδα αποστολής. Είναι σημαντικό κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας από τον κούριερ να ελέγξετε τα προϊόντα, ειδικά αν η συσκευασία παρουσιάζει σημάδια φθοράς, παρακέντησης, ρήξης. Εάν παραλάβετε τα προϊόντα χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη κράτηση κατά τη στιγμή της παραλαβής, αυτό σημαίνει ότι έχετε παραλάβει το προϊόν ανεπιφύλακτα.

Μετά την παραλαβή με courier
Στην οικογένεια Λυράκη λαμβαδούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα – όπως προαναφέρθηκε – για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Εάν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας από τον μεταφορέα, βρείτε ζημιά σε ένα προϊόν ή μέρος αυτού, τότε στείλτε ένα email στο info@lyrakisfamily.gr στο οποίο μας ενημερώνετε για το πρόβλημα και ταυτόχρονα δηλώνετε ποια από τις ακόλουθες προτεινόμενες ενέργειες προτιμάτε:

Α. Επιστροφή και Αντικατάσταση.
Β. Επιστροφή και έκδοση κουπονιού ίσης αξίας με το επιστρεφόμενο προϊόν για χρήση σε μελλοντικές αγορές.

Το προϊόν που έχει υποστεί ζημία πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και όλα τα δικαιολογητικά που το συνόδευσαν αρχικά. Τα έξοδα επιστροφής από τον πελάτη στην οικογένεια Λυράκη βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η Οικογένεια Λυράκη θα αντικαταστήσει ή θα εκδώσει κουπόνι (Α ή Β) μόνο μετά την παραλαβή του κατεστραμμένου προϊόντος. Εάν λάβετε ένα διαφορετικό προϊόν από την παραγγελία σας, τότε ισχύει μόνο η παραπάνω ενέργεια (επιστροφή και αντικατάσταση).

Η τήρηση των παραπάνω δεκαημερόν και 20 ημερών πιστοποιείται από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού e-mail από την οικογένεια Λυράκη.